Hrvatski za strance

Organiziramo tečaj za sve one koji žele naučiti hrvatski jezik i bolje se upoznati s hrvatskom kulturom. Tečaj se organizira grupno - od početnog do naprednog stupnja, ili individualno, ovisno o želji polaznika.

Jezične vještine - govorenje, pisanje, čitanje i slušanje, polaznici će usvajati ne samo u sklopu nastave, već i u praksi – prilikom posjeta muzejima, obilasku grada ili naručujući kavu na špici.

Tečajevi se organiziraju na engleskom ili francuskom jeziku.

Nazad