Nazad

Opći tečaj

Nivo po ZEROJ-u Naš stupanj Stečene vještine Rječnik Gramatika
A1 – uvod i otkrivanje 1. Pozdravljanje, predstavljanje, postavljanje pitanja, odgovaranje na pitanja, sudjelovanje u jednostavnim razgovorima, traženje smještaja u hotelu i hostelu, pisanje razglednica, jednostavnih pisama i elektronske pošte, kratki telefonski razgovori, ispunjavanje kratkih formulara, jednostavni svakodnevni govor, česte fraze, upute, snalaženje u prostoru, opisivanje osoba i predmeta, traženje informacija Abeceda, brojevi, adrese, nacionalnosti, zanimanja, hobiji, sati, dani, mjeseci, strane svijeta, predmeti oko nas Indikativ prezenta glagola prve i druge skupine, indikativ prezenta nepravilnih glagola: être, avior, faire, aller, venir, prendre, dire, savoir, comprendre, vouloir, pouvoir, devoir, indikativ prezenta povratnih glagola, imperativ, passé récent, présent continu, futur proche, osobne zamjenice (naglašene i nenaglašene), jednostavne upitne zamjenice, upitni pridjevi, negacija, određeni, neodređeni i opisni pridjevi, brojevi
2. Jednostavna kupnja, opisivanje osoba i predmeta, svakodnevni govor, česte fraze, u restoranu, mali oglasi, traženje cimera Boje, godišnja doba, vrijeme, klima, obitelj, obiteljski događaji, odjeća Passé composé, imparfait, futur simple, partitivni član, zamjenice y i en, posvojni pridjevi, COD, COI
A2 - snalaženje 3. Svakodnevica (posao, mjesto stanovanja, hobiji…), snalaženje u prostoru, traženje uputa i informacija, plaćanje, naručivanje, rezerviranje Obitelj, kafić, restoran, trgovina, banka, pošta, sport, kulturna događanja, prijevozna sredstva, kuhinja, životinje, zemlje, gradovi, vrijeme, mediji, pisma, pozivnice, događaji, zabave Indikativ prezenta – glagoli s jednom, dvije ili tri baze (mettre, voir, falloir…), passé composé, imparfait, impératif, negacija, postavljanje pitanja, posvojni pridjevi i zamjenice, COD, COI, zamjenice y i en, komparacija
4. Smještanje događaja u prošlost, prepričavanje prošlih događaja, naređivanje Putovanja, rezerviranje turističkih aranžmana, itinereri, kuća, ukrašavanje, prehrana, posao, mediji Zamjenice y i en, conditionnel présent, jednostavne odnosne zamjenice, komparacija, upravni i neupravni govor u sadašnjosti, pasiv
5. Izražavanje mišljenja, planova, osjećaja, interesa i namjera, sudjelovanje u raspravi, usluge - pomoć i prijedlozi (ponuda, odbijanje, prihvaćanje), zabrane Informacije, natpisi, brošure, uputstva, reklame Kondicionalne rečenice, priložne oznake vremena i mjesta, pokazni pridjevi i zamjenice, plus-que-parfait
B1 - prag 6. Svakodnevica, karakteriziranje i opis osoba, predmeta, događaja i pojava, smještanje događaja u vremenu, smještanje u prostoru, davanje i primanje uputa i naredbi, izražavanje preferencija, osjećaja i mišljenja, pričanje u prošlosti, pisanje CV-a i motivacijskog pisma, prepričavanje knjiga i filmova, pričanje priče Svakodnevica, izlasci, zabava, kupovina, prijevoz, odjeća, osjećaji, posao, zapošljavanje, prosvjedi Futur simple, passé composé, imparfait, slaganje participa sa subjektom i objektom, plus-que-parfait, upravni i neupravni govor u prošlosti, subjonctif (upotreba), slaganje vremena, pasiv
7. Argumentiranje (predstavljanje, analiza i demonstracija), izražavanje uzroka, posljedice i suprotnosti, poslovna korespondencija, službeni dokumenti, rasprava, pronalaženje rješenja problema Školski sustav, školovanje, mediji, česti izrazi, kod doktora, tijelo, zdravlje Dvostruke zamjenice, gerund, posvojne i pokazne zamjenice, conditionnel passé, kondicionalne rečenice, priložne oznake mjesta i vremena, veznici, negacija
B2 – samostalni govornik 8. Opisivanje događaja, apstraktnih misli, predmeta - prednosti i mane, prepričavanje prošlih događaja, izražavanje mišljenja i sumnje, hipoteza,uvjeta, cilja, vjerojatnosti, komentiranje, zaključivanje, dopusnost, članci iz novina, poslovna korespondencija, savjetovanje, planovi za budućnost, rasprave o problemima, odobravanje, negodovanje, kritiziranje, literarni tekstovi, Aktualne teme, politika, religija, obrazovanje, ekologija, kultura, pravo, obrana, ekonomija, povijest, moda, posao Subjonctif (upotreba i razlika od indikativa), passé simple, passé surcomposé, participe présent, subjonctif passé, futur antérieur, slaganje vremena, negacija, kondicionalne rečenice, impersonalni oblici, prepozicije, zamjenice y i en, infinitivne konstrukcije, složene odnosne zamjenice, naglašavanje
9. Argumentiranje, aktivno sudjelovanje u raspravama, razgovor za posao, poticanje drugih na raspravu, pregovaranje, prenošenje detaljnih informacija, traženje odštete, sinteza, reklamacije, reformuliranje, sažimanje tekstova, pisanje eseja i izvještaja Proširivanje poznatog vokabulara (polisemija, sinonimi i antonimi, nominalizacija) Produbljivanje gramatičkog sadržaja usvojenog na nižim stupnjevima
Nazad